Magia książki – Bodekowie, antykwariusze lwowscy

Ewa Wójcik

Abstrakt


Bodekowie to rodzina lwowskich antykwariuszy, która od lat 50. XIX wieku zajmowała się we Lwowie handlem starą książką. Kolejni jej przedstawiciele Leon, Sara, Jakub, Samuel, Józef, Dorota, Alfred, Adolf, Maksymilian, Zygmunt, mieli swój udział w upowszechnianiu książki polskiej. Niektórzy z nich byli księgarzami i wydawcami, inni tylko handlarzami podręczników i literatury szkolnych oraz popularnej literatury kryminalnej i podróżniczej. Prowadzili swoje firmy z różnym powodzeniem, w zależności od  koniunktury gospodarczej i konkurencji na rynku księgarskim Lwowa. Przedmiotem artykułu są dzieje tej rodziny oraz działalność jej członków na różnych polach związanych z książką.


Słowa kluczowe


antykwariaty; księgarstwo; Lwów XIX-XX w., Bodekowie

Bibliografia


Kempa W.A., Bodekowie, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel. Warszawa-Łódź 1972, s. 75-76.

Kotłobułatowa I., Knigari ta knigarni w minułomu Lwowa, Lwiw 2005.

Lam S., Życie wśród wielu, Warszawa 1968.

Opałek M., O Lwowie i mojej młodości. Wrocław 1987.

Skrzypczak A., Ulica Batorego. Z dziejów księgarstwa lwowskiego, „Rocznik Lwowski” 1992, s. 131-148.

Szpinger S., Na szerokiej drodze. Łódź 1974.

Terlecki T., Ludzie, książki i kulisy, Londyn 1960.

Tyrowicz M., W poszukiwaniu siebie ... Wspomnienia i refleksje. T.1: Pod lwowskim niebem, Lublin 1988.

Wittlin J., Mój Lwów, New York [1946].

Wójcik E., Wkład antykwariuszy lwowskich w upowszechnianie książki w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Kraków-Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki, pod red. Haliny Kosętki. T. 7. Kraków 2005, s. 117-131.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.