Sprawozdanie z Piątej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej… „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą” (Kielce, 25–26 kwietnia 2016 roku)

Agnieszka Fluda-Krokos

Abstrakt


W dniach 25–26 kwietnia 2016 roku w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji UniwersytetuJana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się Piąta Ogólnopolska KonferencjaNaukowa „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”1.Wydarzenie, w którym udział wzięli przedstawiciele 33 instytucji nauki i kultury,zostało objęte patronatem JM Rektora UJK prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka orazPrezydenta Miasta Kielce Wojciecha Lubawskiego.


Słowa kluczowe


konferencje

Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.