Hanna Krall w przestrzeni wydawniczej i medialnej – analiza obecności w pierwszym piętnastoleciu XXI wieku

Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Agnieszka Łuszpak

Abstrakt


Celem opracowania jest zaprezentowanie twórczości Hanny Krall oraz jej obecności w mediach przy wykorzystaniu baz danych Biblioteki Narodowej, oficjalnej statystki państwa, jaką jest „Ruch Wydawniczy w Liczbach” oraz bazy EMIS (Emerging Markets Information Service). Autorki podejmą próbę określenia, jakie książki Hanny Krall należą do najczęściej tłumaczonych na języki obce oraz w jakich okolicznościach, i w jakich mediach pojawiały się, w okresie 2001-2015, wzmianki o Hannie Krall. Analiza ilościowa powinna dać odpowiedź na pytanie o obecność Hanny Krall na rynku wydawniczym i medialnym.


Słowa kluczowe


Krall Hanna (1937-); rynek wydawniczy w Polsce w XXI w.; media masowe

Bibliografia


Reporterka. Rozmowy z Hanną Krall. Wybór, kompozycja, uzupełnienia oraz dokumentacja Jacek Antczak. Warszawa: Rosner i Wspólnicy, 2007

Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.