Jagiellonian University Repository (RUJ) – organizational and functional aspects

Edyta Gałuszka, Leszek Szafrański

Abstrakt


Created since 2013, the Jagiellonian University Repository is constantly undergoing transformation and dynamically developing. The article presents the current stage of development of the Repository with an indication of the changes that have taken place since the beginning of its existence and reflection on what will happen in the future. It describes the organization of resources, the principles of functioning, the procedures for entering data into the RUJ and the possibility of using them in various types of statistic and parametric compilations.


Słowa kluczowe


institutional repository; the Jagiellonian University Repository; repository standards; open science; copyright; Creative Commons license

Bibliografia


Biblioteka cyfrowa jako repozytorium OAI-PMH [online] http://confluence.man.poznan.pl/community/display/KB/Biblioteka+cyfrowa+jako+repozytorium+OAI-PMH [2017.08.29].

Donohue T., Phillips S., Salo D., DSpace How-To Guide: Tips and tricks for managing common DSpace chores [online] http://www.dspace.org/sites/dspace.org/files/dspacehowtoguide.pdf [2017.06.11].

Drabik A., Sanetra K., Szafrański L., Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014 [online] http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2317 [2017.05.20].

Hoffman-Sommer M., Polskie repozytoria w OpenAIRE – czy warto się rejestrować? [online] http://www.slideshare.net/OpenSciencePlatform/spotkanie-repozytoryjne-270415openaire [2017.08.29].

Otwarty dostęp w instytucjach naukowych, red. J. Szprot, Warszawa 2015, p. 39-41.

Pacek J., Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym, Warszawa 2010, p. 134-137.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, “Dziennik Ustaw” 2016, Pos. 2154, vol. 1, [online] http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2154/1 [2017.08.24].

Rychlik M., Koncepcja rozwoju repozytorium naukowego w oparciu o doświadczenia redakcji repozytorium AMUR [online] https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12963/6/Rychlik_Koncepcja_rozwoju_repozytorium.pdf [2017.08.28].

Sanetra K., Szafrański L., Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bibliografia Publikacji Pracowników UJ, Kraków 2015 [online] http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3335 [2017.05.22].

Siewicz K., Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne. Warszawa 2012, p. 17-22.

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online] https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html [2017.06.12].

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83).

Zarządzenie nr 129 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 grudnia 2014 roku w sprawie: utworzenia instytucjonalnego Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (no. DO-0130/129/2014) [online] http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/74251934/zarz_129_2014.pdf [2017.05.05].

Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 grudnia 2014 roku w sprawie: trybu rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (no. DO-0130/130/2014) [online] http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/74251934/zarz_130_2014.pdf [2017.05.05].

Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2015 roku (no. 75.0200.102.2015) [online] http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/98903965/zarz_98_2015.pdf [2017.05.12].


Pełny tekst: PDF (English)

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.