Awangardowe książki Juliana Przybosia na polskich aukcjach książkowych w latach 2000–2018

Janusz Pawlak

Abstrakt


For nearly 20 years the interest of Polish Avant Garde of the 1920s and 1930s is systematically rising and strengthening. The demand is still high, prices are increasing, and the number of publications is constantly rising. Foreign collectors play an important role in the market. A good example of this are the interwar poetry tomes by Julian Przyboś with the graphic design by Władysław Strzemiński – Śruby, Oburącz, Z ponad, Wgłąb las, which are clearly distinguishable among the objects commonly appearing on the Polish antique book auctions. Almost all copies offered for sale found their buyers. High starting prices have been raised multiple times.

Słowa kluczowe


Avant Garde; Polish poetry of the 20th century; antiquarianism, collecting

Bibliografia


Baranowicz Z., Polska awangarda plastyczna 1918-1939, Warszawa 1979

Jaworska A., O „ Z ponad” Juliana Przybosia i Władysława Strzemińskiego, „Przestrzenie Teorii”, nr 11, Poznań 2009, s. 97-130

Kurc-Maj P., Władysław Strzemiński i Tadeusz Peiper – sojusz dla nowej sztuki, w: Papież awangardy w Hiszpanii, Polsce, Europie, red. P. Rypson, Warszawa 2015

Kwiatkowski J., Świat poetycki Juliana Przybosia, Warszawa 1972

Lewandowska B., U źródeł grafiki funkcjonalnej w Polsce, w: Ze studiów nad genezą plastyki nowoczesnej w Polsce, red. J. Starzyński, Wrocław 1966

Łabęcka A., Kronika grupy ‘a.r.’, w: Grupa ‘a. r.’. 40-lecie Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, Łódź 1971

Materiały do dziejów awangardy, oprac. T. Kłak, Wrocław 1975

Nieć G., Wtórny rynek książki w Polsce, Kraków 2016

Płauszewski A., a.r. Mit urzeczywistniony, Łódź 1989

Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939, red. A. Wojciechowski, Wrocław 1974

Rypson P., Książki i strony, Warszawa 2000

Rypson P., Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919-1949, Kraków 2011

Sowiński J., Typografia polskiej awangardy, „Studia o Książce”, t 18, Wrocław 1989, s. 263-282

Turowski A., Konstruktywizm polski, Wrocław 1981

Władysław Strzemiński. In memoriam, red. J. Zagrodzki, Łódź 1988

Zagrodzki J., Drukarstwo nowoczesne w kręgu Władysława Strzemińskiego, w: Druk funkcjonalny, Łódź 1975


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.