Metoda etnograficzna i UX usability testing w badaniach użytkowników bibliotek. Badania jakościowe kontra kult statystyki

Agnieszka Wolańska

Abstrakt


The article presents the ethnographic method (field research) and bases of UX (user experience design) in the research on the experience of library users in their physical and virtual spaces. The assumptions of the methods and its techniques together with the case studies in foreign libraries, as well as the results of such research and the consequences resulting from them have all been presented in the article. The importance of the qualitative research in a modern library, which possessing the technology and tools for quantitative research, can through triangulation access valuable and unique data about its user, has been underlined. The author also raises the question about the possibility of using field research in Polish conditions, as well as points out the potential limitations in its use.

Słowa kluczowe


qualitative research; quantitative research; field research; ethnographic method; user experience; user information behaviour; academic library; case study

Bibliografia


Agar M., The Proffesional stranger. An Informal Introduction to Etnography. Emerald, New York, 1986.

Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Asher A., Miller S., D.Green Ethnographic Research in Illinois Academic Libraries: the ERIAL project. College Libraries and Student Culture: what we now know, ALA,Chicago 2012 s.1-14 [online] http://www.erialproject.org/publications/ala-project/ (dostęp: 12.09.2017).

Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych, red. A.Marciniak, P.Milewska, I.Sójkowska, 2016, [online] http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/19012/Biblioskan.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 12.09.2017).

Borg M., Reidsma M., Holistic UX: harness your library’s data fetish to solve the right problems. [w:] User experience in Libraries. Applying ethnography and human-centered design, red. Andy Priestner and Matt Borg, Routledge, New York, London, 2016, s.38-48.

Cisek S. Metodologia badań użytkowników informacji w XXI wieku w świetle anglojęzycznej literatury przedmiotu. [w: ] „Praktyka i teoria informacji naukowej i technicznej“ 2009, T.15 nr 4(68) s. 3-11.

Ciuk S. Latusek-Jurczak D. Etyka w badaniach jakościowych. [w:] Badania jakościowe. Podejścia i teorie.T.1 red. D.Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 s.23-40.

Connell R., Survey of web developers in academic libraries. [w:] „Journal of Academic Librarianship“, 2008 Vol. 34 nr 2 s. 121-129.

Emary L. The why, what and how of using ethnography for designing user experience in ibraries (and a few pitfallls to avoid). [w:] User experience in Libraries. Applying ethnography and human-centered design, red. Andy Priestner and Matt Borg, Routledge, New York, London, 2016, s.68-83.

Franas-Mirowska D., Wicha K. Koncepcja „trzeciego miejsca” jako element kreowania wizerunku biblioteki akademickiej w przestrzeni społecznej. [w:] Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia. V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, red.A.Łuszpak, J.Leśniewski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,Wrocław, 2017 nr 13 s.55-74.

Foster, N.F., Gibbons S.L.,(red.) Introduction to the Undergraduate Research Project. [w:] Studying students: The Undergraduate Research Project at the University of Rochester.Association of College and and Resarch Libraries. [online] http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/publications/booksanddigitalresources/digital/Foster-Gibbons_cmpd.pdf (Dostęp:10.09.2017).

Friberg A., Why continous usability testing can and should be part of regular library activity – from UX librarian point of view. [w:] „Revy" 2017 nr 1 s.9-11.

Geertz G., Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2005.

Godfrey Ch., Creating a Culture of Usability, „Journal of Library User Experience“, 2015, Vol.1, nr 3, [online] https://quod.lib.umich.edu/w/weave/12535642.0001.301?view=text;rgn=main (dostęp: 12.09.2017).

Hamemersley M., Atkinson P. Metody badań terenowych, Zysk i s-ka, Poznań, 1995.

Kostera M. Antropologia organizacji: metodologia badań terenowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.

Kostera M., Krzywokrzeka P., Etnografia. , [w:] Badania jakościowe. Podejścia i teorie.T.1 red. D.Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 s.167-185.

Kozinets R.V., Netnografia: Badania etnograficzne online, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.

Krug S., Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych. Helion, Gliwice, 2005.

Kruszewski T. Etnografia i jej wybrane zastosowania w badaniach bibliologicznych. „Przegląd Biblioteczny” 2008, Z.3, s.405-417.

Lanclos D., Asher A., Etnographish”: The State of Etnography in Libraries. [w:]“Journal of Library User Experience” 2016, Vol.1, nr 5 [online] https://quod.lib.umich.edu/w/weave/12535642.0001.503/--ethnographish-the-state-of-the-ethnography-in-libraries?rgn=main;view=fulltext (dostęp: 12.09.2017).

Lanclos D. Embracing an ethnographic agenda: context, collaboration, and complexity. [w:] User experience in Libraries. Applying ethnography and human-centered design, red. Andy Priestner and Matt Borg, Routledge, New York, London, 2016, s.21-37.

Malinowski B. ,Argonauci zachodniego Pacyfiku: relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1981.

Norman D., Nielsen J., The Definition of User Experience (UX),

[online] www.nngroup.com/about/userexperience.html (dostęp: 12.09.2017).

Pietrzkiewicz D. Biblioteka skrojona na miarę – Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie. [w:] Mega Biblioteki. Wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym. red. D.Pietrzkiewicz, E.B.Zybert. SBP, Warszawa 2015 s.139-157.

Priestner A. What’s in a name? Does it realy matter whether we cal lit UX, ethnography, or service design? [w:] “Journal of Library User Experience” 2017, Vol.1, nr 6 [online] https://quod.lib.umich.edu/w/weave/12535642.0001.603?view=text;rgn=main

(dostęp:12.09.2017).

User experience in Libraries. Applying ethnography and human-centered design, red. Andy Priestner and Matt Borg, Routledge, New York, London, 2016.

Wu S.Kim, Lanclos D., Re-imagining the users’ experience: An ethnographic approach to web usability and space design. “Reference Services Review” 2011 Vol.39 nr 3, s. 369-388.

Zając M.. Filie i „superbiblioteki”. Przyczynek do dyskusji. Przypadek Wrocławia, [w:] Mega Biblioteki. Wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym. red. D.Pietrzkiewicz, E.B.Zybert. SBP, Warszawa 2015 s.35-47.

Zych M. Przekaz symboliczny i podejście User Experience na przykładzie serwisów internetowych teatrów krakowskich, „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne” 2017 Vol.55 nr 1 (109) s.147.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.