Problemy terminologiczne architektury informacji

Jacek Tomaszczyk

Abstrakt


The paper presents the role of terminology in science and communication for special purposes. It describes methods of creating new terms and discusses terminological issues of transferring English terms into Polish information architecture terminology.


Słowa kluczowe


terminology; information architecture; term translation

Bibliografia


Cloȋtre, M., Shinn, T. (1985): Expository Practice. W: Expository Science: Forms and Functions of Popularisation. Eds. T. Shinn, R. Whitley. Dordrecht: Reidel, s. 31–60.

Doroszewski, W. (1950): Kryteria poprawności językowej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Jadacka, H., Markowski, A., Zdunkiewicz-Jedynak, D. (2008): Poprawna polszczyzna: hasła problemowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lukszyn, J. (red.) (2005): Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych. Uniwersytet Warszawski.

Suszcz, N. (2010): Wybrane aspekty problematyki kognitywnych badań językoznawczych. „Linguodidactica”, T. 14, s. 211–228.

Termin i terminologia (2010): Materiały szkoleniowe Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, dostępne na platformie e-learningowej Moodle: el1.us.edu.pl/wf/mod/resource/view.php?id=3792&redirect=1 [dostęp: 10.07.2018].

Tomaszczyk J. (2008): Strategie terminologiczne. „Zagadnienia Informacji Naukowej”, nr 1, 3-12.

Tomaszczyk J. (2014): Model systemu informacji terminologicznej. Katowice

Troskolański, A., T. (1982): O twórczości. Piśmiennictwo naukowo–techniczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.