Internet Rzeczy jako pole zainteresowań architektury informacji

Stanisław Skórka

Abstrakt


The main goal of the article is to reveal aspects of the Internet of Things and its components, i.e. applications, data and networks, which are important from the information architecture point of view (understood as a field and practical activity). Those artefacts also entitled smart devices that make easier for a modern human to perform various tasks. The author’s goal was to answer the following questions: 1. How does information architecture facilitate the use of smart objects? 2. Will information architects design not only for people in the future, but also for smart devices? Information architecture provide humanistic point of view into the technology, and can affect the “humanization” of devices connected by the web and the way we use it.


Słowa kluczowe


Information architecture; Internet of Things; design of intelligent devices; interface functionality; human-computer communication; navigation systems

Bibliografia


Biedrzycki N. Rzeczywistość stapia się ze światem cyfrowym. AR to nie tylko Pokémon Go [online]. Business Insider Polska, 2018. [24.04.2019] https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/ar-czym-jest-rozszerzona-rzeczywistosc/qn6173n.

Eco, U. Nieobecna struktura. Warszawa: Wydaw. KR, 2003.

Eco, U. Teoria semiotyki. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

Grabiec P. Rzeczywistość rozszerzona – z czym się to je? [online]. Spider’s Web, 2013 [24.04.2019] https://www.spidersweb.pl/2019/04/mortal-kombat-11-krypta.html.

Isaacson, W. Innowatorzy. Kraków: Wydawnictwo Insignis. 2016.

Internet rzeczy w Polsce. Raport. IAB Polska. Warszawa: ICAN Institute, 2015.

IoT w polskiej gospodarce. Raport Grupy Roboczej do spraw Internetu Rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji (2019). [online]. MinisterstwoCyfryzacji [29.08.2019] www.gov.pl/cyfryzacja.

Kuniavsky, M. Smart Things. Ubiquitous Computing User Experience Design. Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2010.

Kurcz, I., Język i mowa. W: Psychologia pod red. T. Tomaszewskiego. Wyd. 3. Warszawa, PWN, 1977, s. 411-489.

Lacerda, F., Lima-Marquez, M, Resmini, A., An Information Architecture Frameworkfor the Internet of Things. “Philosophy & Technology”, 2018, s. 1-18. https://doi.org/10.1007/s13347.

Levinson, P. Telefonkomórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa: Muza SA, 2004.

Mayer, S., Tschofen, A., Dey, A.K. and Mattern, F. User interfaces for smartthings – A generative approach with semantic interaction descriptions. ACM Trans. Comput.-Hum. Interact. 2014, 21, 2, Article 12,s. 1-25.DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2584670.

McQuail, D., Teoria komunikowania masowego. Warszawa: Wydawn. PWN, 2012

Miller, M., Internet rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat. Warszawa: PWN, 2016.

Norman, D., Dizajn na co dzień. Kraków: Karakter, 2018.

Porter, M.E., Heppelmann, J.E., Jak inteligentne produkty z dostępem do sieci zmieniają konkurencję. „Harvard Business Review Polska”, 2015, s. 38-62.

Porter, M.E., Heppelmann, J.E., Strategiczne podejście do rzeczywistości rozszerzonej. „Harvard Business Review Polska” 2018, kwiecień, s. 43-56.

Rosenfeld, L., Morville, P., Arango, J., Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko. Wyd. 4. Gliwice: Helion, 2017.

Sacha, K., Inżynieria oprogramowania. Warszawa: Wyd. PWN, 2010.

Tadeusiewicz, R., Inteligencja „inteligentnego budynku” i możliwości jej weryfikacji. „Napędy i sterowanie”, 2014, nr 12 grudzień, s. 76-80.

Usidus, M. Świat wygody – bez lęków. Jaki powinien być Internet Rzeczy?. „Młody Technik” 2019, nr 5 (maj), s. 30-32.

Wójcik, M. Rozszerzona rzeczywistość - potencjał badawczy z perspektywy bibliologii informatologii. „Przegląd Biblioteczny”, 1994 z. 4, s. 565-581.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.