Od totemów do etykiet internetowych. Antropologia i etnografia jako narzędzia badania architektury informacji

Robert Statkiewicz

Abstrakt


The main aim of article is depict of anthropological theories and tools, that might be useful for information architecture researchers. AI will be treated as a mental structure representation and compared to the other material structures and systems. Examples from fieldworks and author’s practice display anthropological theories. To sum up, practice of participant design will be presented.


Słowa kluczowe


ethnography; anthropology; information architecture; participatory design; ontological turn; totemism; structuralism; user experience

Bibliografia


Barełkowski R. (2014). Problemy implementacji projektowania partycypacyjnego w Polsce. Przestrzeń i Forma, 22 (3), s. 25–46.

Branka M. (2016). Jak po ludzku opowiadać co robią watchdog? Komunikacja i budowanie poparcia dla organizacji strażniczych. Pobrano z: https://watchdogportal.pl/wp-content/uploads/2016/06/Co-robia-watchdogi_B5_sklad-pelen04.pdf (14.07.2018).

Durkheim E., M. Mauss. (1973). O niektórych pierwotnych formach klasyfikacji. W: Socjologia i antropologia, M. Mauss (red.). Warszawa: PWN, s. 707-783.

Goczyła K. (2011). Ontologie w systemach informatycznych. Warszawa: Wydawnictwo EXIT, s. 25-34.

Kaus M., Rosiak Ł., Wróblewska-Jachna J. (2018) Postrzeganie bydgoskich przestrzeni publicznych przez lokalnych odbiorców jako wstęp do partycypacyjnego procesu projektowego. Przestrzeń i Forma, 33, s. 143-158.

Lévi-Strauss C. (1998). Totemizm dzisiaj, Aniela Steinberg (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo KR, s. 5-22, 97-120.

Malewska-Szałygin A. (2005). Pojęcia badawcze i wyniki badań. Góralskie rozumienie pojęcia „demokracja”. W: A. Malewska-Szałygin (red.), Rozmowy z Góralami o polityce. Warszawa: Wydawnictwo Trio, s. 7-17.

Malewska-Szałygin A. (2017), Wyobrażenia o narodzie we wsiach podhalańskich, Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 47, s. 1-13.

Mościchowska I., Rogoś-Turek B. (2015). Badania jako podstawa projektowania user experience, Warszawa: PWN.

Palecek M., Risjord M. (2013). Relativism and the Ontological Turn within Anthropology. Philosophy of the Social Sciences, 43 (1), s. 3–23.

Piaget J. (1972). Strukturalizm, Jerzy Kępkiewicz (przeł.), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, s. 31-44, 135-148.

Resmini A., Rosati L. (2012). A Brief History of Information Architecture. Journal of Information Architecture, 3, s. 33-45.

Rosenfeld L., Morville P., (2003) Architektura informacji w serwisach internetowych, Krzysztof Masłowski i Tomasz Jarzębowicz (przeł.). Gliwice: Helion, s. 99-129.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.