Architektura informacji – nowy kierunek studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Anna Matysek

Abstrakt


The Library and Information Science Department at the University of Silesia in Katowice is launching a new BA degree course in the 2018–2019 academic year. The programme combines in an original way information and communication technologies with humanities and social sciences. The paper presents the education concept of information architecture and the preparatory work involved in developing and implementing the course. The programme structure, selected module contents, the graduate profile and job opportunities for information architects are discussed.


Słowa kluczowe


information architecture degree course; Library and Information Science Department; course curriculum

Bibliografia


Gondek E. (red.). (2013). Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Droga od genezy po rok bieżący (1974-2013). Forum Bibliotek Medycznych, 2, s. 47-65.

Martin, A.; Dmitriev, D.; Akeroyd, J. (2010). A resurgence of interest in Information Architecture. International Journal of Information Management, 30, s. 6-12.

Schools Teaching IA. Pobrano z: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14y4PWND-xdn6a64b8EYCeuwi2SJRrEwUvgEktDwKP2o/edit?usp=sharing (4.07.2018).

Skórka S. (2011). Architekt informacji–kreator przestrzeni informacyjnych. Przegląd Biblioteczny, 79(1), s. 47-61.

Skórka S. (2016). Architektura informacji. W: W. Babik (red.), Nauka o informacji. Warszawa: SBP, s. 555-575.

Skórka S. (2002). Architektura informacji Nowy kierunek rozwoju informacji naukowej. EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, 40(11). Pobrano z: http://www.ebib.pl/2002/40/skorka.php (4.07.2018).

Tafiłowski P. (2016). Architektura informacji jako problem badawczy informatologii. Zagadnienia Informacji Naukowej, 54(2), s. 37–47.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.