Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wojna i książka. Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze”. Poznań, 13–15 listopada 2019 roku

Bożena Koredczuk

Abstrakt


Sprawozdanie z konferencji: Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa„Wojna i książka. Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwai twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych.Stan badań i perspektywy badawcze”.Poznań, 13–15 listopada 2019 roku

Słowa kluczowe


konferencje

Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.