Odczyty publiczne Stanisława Tarnowskiego

Tadeusz Budrewicz

Abstrakt


The article discusses popular lectures that Stanisław Tarnowski gave in Krakow, Lviv, Poznań and Warsaw in the years 1870–1901. Tarnowski gave many lectures in 1876–1896. He was a capable orator, crowds came to his lectures. Thanks to Tarnowski, the organizers of the lectures had large profits, which they allocated for charity and education. The subject of the readings was most often the literature of Romanticism and the Renaissance. Tarnowski used the readings to present views of the conservative orientation he represented. The ideological competitors - Democrats - agreed with the speaker on many issues regarding the methods of researching literature and its connections with the social and political life of the nation. Bottom line: Popular readings were a form of knowledge dissemination and civic deed in the second half of the 19th century.


Słowa kluczowe


Tarnowski; lectures; literature; politics; conservatism

Bibliografia


A. B. [Breza?], Odczyty na rzecz osad rolnych. Profesor Stanisław Tarnowski; „O Janie Kochanowskim”, „Echo” 1880, nr 64

T. Budrewicz, „Ewangelia wiedzy”. Odczyty profesorów Szkoły Głównej, [w:] Szkoła Główna : kręgi wpływów, red. U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa 2017, s. 13-30

K. Cysewski, Stanisława Tarnowskiego i Piotra Chmielowskiego „opera magna”, [w:] tegoż, Między historią badań literackich a teorią literatury, Olsztyn 2002, s. 93-129

W. Feldman, Stanisław Tarnowski. Kartka naszej krytyki literackiej, „Ogniwo” 1904, nr 14

Goście krakowscy, „Warta” 1879, nr 244,

K. M. G. [Górski], Odczyty prof. Tarnowskiego o Matejce, „Czas” 1896, nr 58

J. Kotarbiński, Odczyty publicznej. Prof. Tarnowski: O dalszym rozwoju poezji romantycznej, „Prawda” 1882, nr 9

[B. Kalicki], Dążności rosyjskie profesora S. hr. Tarnowskiego, Lwów 1877

S. K. [Krzemiński], Prelekcje publiczne w Warszawie. Dwa odczyty Stanisława Tarnowskiego, „Bluszcz” 1880, nr 15

Prelekcje naukowe w Warszawie. Prof. Tarnowski: O początkach poezji romantycznej w Polsce, „Przegląd Tygodniowy” 1877, nr 13

S. P. [Schnűrr-Pepłowski], Odczyty hr. Stanisława Tarnowskiego, „Dziennik Polski” 1887, nr 17

Sęp [W. Maleszewski], Z Warszawy, „Biesiada Literacka” 1880, nr 221

R. Stachura-Lupa, Poglądy ideowo-estetyczne Stanisława Tarnowskiego, Kraków 2014 K. Cysewski, Stanisława Tarnowskiego i Piotra Chmielowskiego „opera magna”, [w:] tegoż, Między historią badań literackich a teorią literatury, Olsztyn 2002, s. 93-129

S. Tarnowski, O poezji romantycznej. Odczyt czwarty, [w:] tenże, O literaturze polskiej XIX wieku, wybór i opracowanie H. Markiewicz, Warszawa 1971


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.