Zagadnienie charakteru narodowego w krytyce literackiej Stanisława Tarnowskiego

Renata Stachura-Lupa

Abstrakt


The article addresses the issue of functioning in the literary criticism of the second half of the 19th century of the category of „national spirit”, which is an expression of belief in the existence of the phenomenon of national characters in the world. For Tarnowski, the relationship between literature and the „spirit” of the nation is indisputable and remains in connection with his concept of history (as God’s domain) and the place of individuals in society. Art comes from the need for ideals, especially the ideal of beauty, which were inscribed in human nature by God. For Tarnowski, the artist is both an individual and a product of the national „spirit”. By creating, it expresses the character and moral condition of the nation at a given historical moment. Works (especially masterpieces) can, in turn, affect the shape of the socio- spiritual life of the nation, and thus to some extent and shape its character. In his thinking about the relationship between literature and literary criticism and the nation, Tarnowski remains faithful to idealistic aesthetics.


Słowa kluczowe


national characterology; literature; literary criticism; aesthetics; 19th century; Stanisław Tarnowski; nation; artist

Bibliografia


A. Wierzbicki, Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku, Warsza-wa 2010.

Narody i stereotypy, pod red. T. Walas, Kraków 1995, Stereotypy w literaturze (i tuż obok), pod red. W. Boleckiego i G. Gazdy, Warszawa 2003

Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków, pod red. G. Borkowskiej i M. Rudkowskiej, Warszawa 2004.

M. Górny, Próby profesjonalizacji refleksji nad charakterem narodowym w XIX wieku, „Klio Polska. Studia i materiały do dziejów historiografii polskiej XIX-XX wieku” t. 6: 2012 s. 11-36.

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, W. Konarski, Naród, mniejszość, nacjonalizm, religia. Przyczynek do dyskusji o pojęciach i powiązaniach między nimi, „Forum Politologiczne” t. 5: 2007, s 17-51.

J. Błuszkowski, Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2005


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.