Vít Richter – pierwszy bibliotekarz Republiki Czeskiej

Grzegorz Nieć

Abstrakt


Vít Richter has been working at the National Library of the Czech Republic since 1971. He has reached all the successive steps in the hierarchy during his professional career – from library assistant to general manager. Since the fall of communism, Richter has continuously played a very important, even key, role in Czech librarianship; he has also been extremely active and appreciated in Slovakia. In the years 1992–1998, he managed the construction of the central warehouse of the National Library, and from 1998 until the present, he has been managing the Librarianship Institute – an extremely important institution of the National Library of the Czech Republic. At the same time, he actively participates in community life – he was one of the restorers of the professional movement and for two decades, he led the Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic. Since 1998, he has also been the chairman of the Council of the Central Library of the Czech Republic. By combining these functions, he played an extremely important and positive role in the modernisation of Czech libraries and enjoyed great trust and prestige in the community and beyond. In 2020, in the face of growing problems in the activities of the National Library, he temporarily took up the position of the general manager to organise current affairs at the request of the Minister of Culture.


Słowa kluczowe


public libraries; readership; National Library of the Czech Republic; Czech Republic

Bibliografia


Dvořák S., Rekonstrukce největší knihovny ČR už stála přes miliardu (27.7.2017), [on-line:] https://www.novinky.cz/kultura/clanek/rekonstrukce-nejvetsi-knihovny-cr-uz-stala-pres-miliardu-40040740 – 29.11.2020.

Giebisch R., Petice SKIP ČR proti odvolání předsedy Ústřední knihovnické rady PhDr. Víta Richtera, [on-line:] https://e-petice.cz/petitions/petice-skip-cr-proti-odvolani-predsedy-ustredni-knihovnicke-rady-phdr-vita-richtera.html?fbclid=IwAR2GO_81Go7TJ8eN06FrHY-7iolihbKWtF0b_FRDZIaislsr8MFv7kq_v7k – 25.11.2020.

Houšková Z., Vít Richter slaví, „Knihovna. Knihovnická Revue” 2019, č. 1 (30), s. 76-78.

Kaplického návrh na budovu NK vyvolává emoce od začátku, [on-line:] https://www.archiweb.cz/en/n/home/kaplickeho-navrh-na-budovu-nk-vyvolava-emoce-od-zacatku – 25.11.2020.

Knížek P., Jirkovský M., Národní eKnihovna – Projekt Pro 21. Století, [on-line:] https://www.egovernment.cz/inpage/narodni-eknihovna-projekt-pro-21-stoleti/ – 21.11.2020.

Lubomír Zaorálek předal ocenění Artis Bohemiae Amicis řediteli Knihovnického institutu NK Vítu Richterovi, [on-line:] https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/lubomir-zaoralek-predal-oceneni-artis-bohemiae-amicis-rediteli-knihovnickeho-institutu-nk-vitu-richterovi-4-cs3468.html – 25.11.2020.

Macků A., Chaloupková B., „Byla šeptanda, že jsme se utrhli ze řetězu”. Staněk před odchodem odvolal šéfa knihovníků, [on-line:] https://www.irozhlas.cz/kultura/ustredni-knihovnicka-rada-odvolani-predseda-vit-richter-ministr-kultury-antonin_1908122021_cha – 29.11.2020.

Mi(ni)str knihovnictví. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Víta Richtera, ed. R. Salátová, Praha 2020.

Ministerstvu mohla vadit má kritika situace v Národní knihovně, míní odvolaný Richter, [on-line:] https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2895794-ministerstvu-mohla-vadit-ma-kritika-situace-v-narodni-knihovne-mini-odvolany-richter – 29.11.2020.

Moláček J., Klementinum se zbaví lepenkového barbarství. Po prvních opravách čelilo žalobě a doplácelo miliony (19.12.2019), [on-line:] https://denikn.cz/245056/klementinum-se-zbavi-lepenkoveho-barbarstvi-po-prvnich-opravach-celilo-zalobe-a-doplacelo-miliony/ – 29.11.2020.

Národní knihovna na Letné, [on-line:] https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_knihovna_na_Letn%C3%A9 – 25.11.2020.

Nieć G., Książka – Naród – Państwo. Czechosłowacka ustawa o bibliotekach publicznych z 1919 roku, „Przegląd Biblioteczny” 2019, nr 2, s. 133-152.

Rekonstrukce pražského Klementina začne na začátku roku (3.11.2009), [on-line:] https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/rekonstrukce-prazskeho-klementina-zacne-na-zacatku-roku-40240963 – 29.11.2020.

SKIP, [on-line:] https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty – 30.11.2020.

Szubańska K., Niekulturalny minister kultury versus świat kultury (5.6.2019), [on-line:] https://www.forum-ekonomiczne.pl/niekulturalny-minister-kultury-versus-swiat-kultury/ – 29.11.2020.

Tobolka Z., Národí a univerzitní knihovna v Praze. Její vznik a vývoj, [cz:] 1: Počatky knihovny až do r. 1777, Praha 1959

Voit P., Pražské Klementinum, Praha 1990.

Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), [on-line:] https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/Zakon257.htm – 29.11.2020.

Zákon ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) [on-line:] https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-7-dubna-2000-o-pravu-autorskem-o-pravech-souvisejicich-s-pravem-autorskym-a-o-zmene-nekterych-zakonu-autorsky-zakon-1185.html – 29.11.2020.

Zaorálek odvolal ředitele Národní knihovny. Důvodem jsou nesrovnalosti v projektu e-knihovna, [on-line:] https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zaoralek-kocanda-narodni-knihovna-odvolani_2007211148_vin – 21.11.2020.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.