„Exploratory search” – kłopoty architekta informacji z terminologią

Katarzyna Materska

Abstrakt


Information environments (co-) designed by information architects should significantly support the users in obtaining information. Using English-language literature as source of examples, the author characterizes user activity type referred to as exploratory search, especially the concept of information foraging, which she suggests calling “traversing information environments”. This article aims at clarifying and organizing Polish terminology related to exploratory practices and user experiences. The analysis of Polish sources on information science of the 21st century evidences the terminological disorder. The author believes that order, precision and terminological consistency are especially needed in the dynamically developing area of information architecture in Poland, especially if treated as an academic discipline. The findings contribute to the theory and methodology of the Polish school of information architecture. The author believes that a constructive discussion of information professionals might be initiated by the proposals presented in this article.


Słowa kluczowe


information seeking; information searching; exploratory search; information foraging; information architecture; terminology

Bibliografia


Babik W., Ekologia informacji, Kraków 2014.

Babik W., O diecie informacyjnej, [w:] Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa, red. B. Taraszkiewicz, Słupsk 2016, s. 16-34.

Bates M., The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface, „Online Review” 1989, No. 13 (5), s. 497-424.

Bates M., Toward an integrated model of information seeking and searching, „New Review of Information Behaviour Research” 2002, No. 3, s. 1-15, [on-line:] https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/bates/articles/info_SeekSearch-i-030329.html – 15.05.2020.

Cisek S., Badanie zachowań informacyjnych użytkowników bibliotek: metodologia Sense-Making, [w:] Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników, red. M. Kocójowa, Kraków 2008, [on-line:] http://eprints.rclis.org/handle/10760/13708 – 30.05.2020.

Cisek S., Zachowania informacyjne – Wybrane aspekty, „Biuletyn EBIB” 2017, No. 3 (173), [on-line:] http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/129/131 – 30.05.2020.

Gardner T., Inger S., How readers discover content in scholarly publications. Trends in reader behaviour from 2005 to 2018, [on-line:] https://renewconsultants.com/wp-content/uploads/2018/08/How-Readers-Discover-Content-2018-Published-180903.pdf – 30.05.2020.

Kamińska-Czubała B., Skórka S., AIDA. II Konferencja Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA 2), [on-line:] http://aida.up.krakow.pl/o-konferencji/ – 30.05.2020.

Krakowska M., Zachowania informacyjne człowieka, [w:] Nauka o informacji, red. W. Babik, Warszawa 2016, s. 429-455.

Marchionini G., Exploratory search: from finding to understanding, „Communications of the ACM” 2006, Vol. 49, No. 4, s. 41-46, [on-line:] https://www.inf.unibz.it/~ricci/ISR/papers/p41-marchionini.pdf – 30.05.2020.

Mierzecka A., Badania zachowań informacyjnych, Warszawa 2013.

Nauka o informacji, red. W. Babik, Warszawa 2016.

Optymalna teoria żerowania - optimal foraging strategy [online:] https://pl.qaz.wiki/wiki/Optimal_foraging_theory – 30.05.2020

Palagi E., Gandon F., Troncy R., Giboin A., A Survey of Definitions and Models of Exploratory Search, [w:] ESIDA ’17 – ACM Workshop on Exploratory Search and Interactive Data Analytics, Limassol, Cyprus 2017, s. 3-8, [online:] https://hal.inria.fr/hal-01496557/document – 30.05-2020

Pirolli P., Card S., Information foraging, „Psychological Review” 1999, No. 106 (4), s. 643-675.

Pulikowski A., Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje, Katowice 2018.

Rosenfeld L., Morville P., Architektura informacji w serwisach internetowych, tłum. K. Masłowski, T. Jarzębowicz, Gliwice 2003.

Rosenfeld L., Morville P., Arango J., Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko, tłum. R. Meryk, Gliwice 2017.

Roszkowski M., Każda reprezentacja jest interpretacją – w stronę hermeneutycznej koncepcji architektury informacji, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2019, nr 57 (2), s. 61-79.

Sapa R., Potencjał bibliotecznych katalogów online w zakresie sprzyjania zjawisku przypadkowego pozyskiwania informacji o literaturze naukowej, „Przegląd Biblioteczny” R. 76, 2008, z. 1, s. 87-110.

Savolainen R., Elaboration the conceptual space of information-seeking phenomena. „Information Research” 2016, Vol. 21, No. 3, [on-line:] http://informationr.net/ir/21-3/paper720.html – 30.05.2020.

Savolainen R., Berrypicking and information foraging: Comparison of two theoretical frameworks for studying exploratory search, „Journal of Information Science” 2018, No. 44 (5), s. 580-593.

Skórka S., Użytkownicy systemów hipertekstowych. Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym, Kraków 2006.

Słownik języka polskiego, red. naczelny W. Doroszewski, t. 10, Warszawa 1968.

Spagnolo L., Bolchini D., Paolini P., Di Blas N., Beyond findability. Search-enhanced information architecture for content-intensive rich internet applications, „Journal of Information Architecture” 2010, No. 2(1), [on-line:] http://journalofia.org/volume2/issue1/03-spagnolo/ – 30.05.2020.

Synonim.net. Internetowy słownik synonimów języka polskiego online, [on-line:] https://synonim.net/ – 30.05.2020.

Tomaszczyk J., Model systemu informacji terminologicznej, Katowice 2014.

What is information architecture?, [on-line:] https://www.iainstitute.org/what-is-ia – 30.05.2020.

Wilson T.D., Human information behavior. „Informing Science” 2000, Vol. 3, No.2, s. 49-55.

White R.W., Roth R.A., Exploratory Search: Beyond the Query-Response Paradigm, 2009, [on-line:] http://www.iro.umontreal.ca/~nie/IFT6255/Books/ExploratorySearch.pdf – 30.05.2020.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.