Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska., Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej, Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2019, 292 ss., ISBN 978-83-65741-17-2

Magdalena B. Król

Abstrakt


Review of book: Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska., Beata Żołędowska--Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej, Leksykonzarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie,Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2019,292 ss., ISBN 978-83-65741-17-2

Słowa kluczowe


management; marketing; library science; libraries ; review

Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.