Bertolt Brecht auf der Bühne nach 2000 – Skizze über die Rezeption und Bedeutung seiner Dramen in Polen

Agata Mirecka

Abstrakt


Bertolt Brecht on Stage after 2000 – Sketch of the Reception and Significance of his Plays in Poland

Bertolt Brecht's drama was performed frequently on Polish stages after 1945. It has often been presented and analysed in academic works. However, the aim of this article is to present the role of Bertolt Brecht's work on Polish stages today as well as to briefly outline its literary reception in Poland after the year 2000. The new productions of his plays have become a mirror of contemporary tendencies in the understanding of Bertolt Brecht's work in Poland today. The aim of the paper is to present the productions of Bertolt Brecht's plays and the publications in Poland after the year 2000. It discusses why Brecht's plays have not enjoyed such great popularity in Poland in the last 20 years. It would be a desirable basis for academic approaches and a critical discourse on Bertolt Brecht's work abroad.

Słowa kluczowe


Bertolt Brecht; Polish stage; drama; theatre; reception

Bibliografia


Domagała A., Atak na zmysły, „Gazeta Wyborcza”, Nr. 284 (2002).

Kietrys A., Skopany Brecht, „Głos Wybrzeża”, Nr. 202 (2001).

Burzyńska A. R., Opera za trzy grosze, „Didaskalia”, Nr. 65/66 (2005), [on-line:] http://encyklopediateatru.pl/artykuly/238491/opera-za-trzy-grosze – 15.06.2019.

Burzyńska A. R., Szukać nowych dróg do Brechta, „Tygodnik Powszechny”, Nr. 3 (2007).

Brecht: reaktywacja, „Dziennik”, Nr. 173/10–12.11 (2006).

Polak C., Brecht: cyniczny wizjoner, „Dziennik”, Nr. 100 (2006) [übers. v. AM].

Koszur E., Za wszystko w życiu trzeba drogo zapłacić, „Głos Szczeciński”, 9 I 2014.

Szewczyk G. B., Bertolt Brecht dziś, „Śląsk”, Nr. 8 (2012).

http://www.e-teatr.pl/pl/programy/2017_03/87164/opera_za_trzy_grosze__teatr_muzyczny_operetka__wroclaw__2002.pdf – 12.05.2021.

Zalesiński J., Demokratyczne spluwy, „Dziennik Bałtycki”, Nr. 239 (2001).

Targoń J., „Gazeta Wyborcza”, Nr. 303 (2005).

KAK, Sensacja sezonu, „Gazeta Wrocławska”, Nr. 272 (2002).

Klimczak P., Po drugiej stronie ulicy, czyli królestwo grandy, „Dziennik Teatralny Szczecin”, 25 III 2014.

Gazur Ł., Zacięty mechanizm demokracji, „Dziennik Polski”, Nr. 63 (2018).

Stroiński M., Gangsta's Paradise, „Przekrój online”, 19 III 2018.

Piekarska M., Trzy grosze o ‘Operze’, „Słowo Polskie”, Nr. 251 (2002).

Piękoś-Konopnicka M., Opera (nie) dla ubogich, „Dziennik Teatralny Kraków”, 22 III 2019.

Żółkoś M., Filmowa kariera Arturo Ui, „Teatr”, Nr. 11 (2001).

Polska Prapremiera „Opery za trzy grosze”, „Pamiętnik Teatralny” 1955, z. 1, [on-line:] https://docplayer.pl/112261482-.html – 5.07.2021.

Polski problem z Brechtem – audycja Jacka Wakara z udziałem Józefa Opalskiego, Pawła Łysaka i Adama Ferency (Sezon na Dwójkę) z 26 VII 2013, [on-line:] https://www.polskieradio.pl/8/402/Artykul/917969,Polski-problem-z-Brechtem – 10.07.2021.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.