O szczególnej potrzebie odpowiedzialności mediów w dobie postprawdy (Media Accountability in the Era of Post-Truth Politics, eds. T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin, London–New York 2019, ss. 316, ISBN: 9780815361671)

Paweł Urbaniak

Abstrakt


Review of the monograph: Media Accountability in the Era of Post-Truth Politics, eds. T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin, London–New York 2019, ss. 316, ISBN: 9780815361671

Słowa kluczowe


review

Bibliografia


Bertrand C. J., Media Ethics and Accountability Systems, New Brunswick 2000.

Eberwein T., Fengler S., Karmasin M., Theory and Practice of Media Accountability in Europe: An Introductory Overview, [in:] Media Accountability in the Era of Post-Truth Politics, eds. T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin, London–New York 2019, s. 3–17.

Głowacki M., Kuś M., Media Accountability Meets Media Polarisation: A Case Study from Poland, [in:] Media Accountability in the Era of Post-Truth Politics, eds. T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin, London–New York 2019, s. 100–116.

de Haan Y., A Wheelbarrow Full of Frogs: How Media Organisations in the Netherlands Are Dealing with Online Public Complaints, [in:] Media Accountability in the Era of Post-Truth Politics, eds. T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin, London–New York 2019, s. 243–254.

Jakubowski J., Pawełczyk P., Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy?, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2017, nr 20, s. 190–212.

Media Accountability in the Era of Post-Truth Politics, eds. T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin, London–New York 2019.

Postprawda. Niebezpieczne zjawisko, z M. Lisowską-Magdziarz rozm. R. Cieniek, Onet.pl, [on-line:] http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/postprawda-niebezpieczne-zjawisko/71h1bq5 – 22.09.2021.

Saner M., Wyss V., Strengthening Media Accountability through Regulated Self-regulation: The Swiss Model, [in:] Media Accountability in the Era of Post-Truth Politics, eds. T. Eberwein, S. Fengler and M. Karmasin, London–New York 2019, s. 150–161.

Word of the Year 2016, Oxford Languages, [on-line:] https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/ – 22.09.2021.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.