Polskie czasopisma młodzieżowe w Wolnym Mieście Gdańsku

Andrzej Romanow

Abstrakt


W artykule przedstawiono zachowane tytuły polskich, młodzieżowych inicjatyw prasowo – wydawniczych w W. M. Gdańsku, będących segmentem miejscowej, polskiej prasy organizacyjnej. Z racji zdekompletowania zbiorów tychże pisemek, w ograniczonym stopniu przeprowadzono ich analizę jakościową i ilościową. Podstawowym zadaniem gdańskiej, polonijnej prasy młodzieżowej było wzbudzanie i utrwalanie patriotyzmu oraz przeciwstawianie się germanizatorskim usiłowaniom gdańskich władz. Tymczasem wewnątrz redakcyjne spory, a także nie wystarczające opieka merytoryczna ze strony inceptorów owych wydawnictw osłabiały pożądane oddziaływanie na adresatów – czytelników. Ostatecznie charakteryzowane pisemka przejęły funkcje kronik i częściowo „raptularzy” życia organizacyjnego młodzieży polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku.

1. Księga Pamiątkowa Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku (1922 – 1939), cz. II, red. K. Sroczyńska-Wyczańska, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1989.

2. S. Mikos, Polacy na politechnice w Gdańsku w latach 1904–1939, Warszawa 1987.

3. S. Mikos, Działalność Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939, Warszawa 1971.

4. Prasa gdańska na przestrzeni wieków, red. M. Andrzejewski, Gdańsk 1999.

5. A. Romanow, Z działalności Wydziału Prasowego Bratniej Pomocy ZSP Politechniki Gdańskiej w W.M. Gdańsku, „Litery” 1971, nr 12, s. 24-26.

6. A. Romanow, Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920 – 1939), Gdańsk 1979.

7. Romanow, Nie zrealizowane polskie inicjatywy prasowo – wydawnicze w Wolnym Mieście Gdańsku, „Rocznik Gdański”, t. 45 (1985), z. 2, s. 127–138.

8. A Romanow, Gdańsk zapomniany… Szkice z dziejów miasta 1914–1939, Gdańsk 2000.

9. H. Stępniak, Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920–1939), Gdańsk 1991.

10. R. Woźniak, Harcerstwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, Warszawa 1977.


Słowa kluczowe


Prasa polska; historia; Wolne Miasto Gdańsk

Bibliografia


Księga Pamiątkowa Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku (1922 – 1939), cz. II, red. K. Sroczyńska-Wyczańska, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1989.

S. Mikos, Polacy na politechnice w Gdańsku w latach 1904–1939, Warszawa 1987.

S. Mikos, Działalność Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939, Warszawa 1971.

Prasa gdańska na przestrzeni wieków, red. M. Andrzejewski, Gdańsk 1999.

A. Romanow, Z działalności Wydziału Prasowego Bratniej Pomocy ZSP Politechniki Gdańskiej w W.M. Gdańsku, „Litery” 1971, nr 12, s. 24-26.

A. Romanow, Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920 – 1939), Gdańsk 1979.

Romanow, Nie zrealizowane polskie inicjatywy prasowo – wydawnicze w Wolnym Mieście Gdańsku, „Rocznik Gdański”, t. 45 (1985), z. 2, s. 127–138.

A Romanow, Gdańsk zapomniany… Szkice z dziejów miasta 1914–1939, Gdańsk 2000.

H. Stępniak, Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920–1939), Gdańsk 1991.

R. Woźniak, Harcerstwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, Warszawa 1977.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.