Czasopisma dla dzieci wydawnictwa Egmont Publishing

Marta Nadolna-Tłuczykont

Abstrakt


Celem artykułu była próba przedstawienia działalności wydawnictwa Egmont Publishing głównie w sferze czasopiśmiennictwa. Badano funkcjonowanie jednej z najprężniej działających dziś w Polsce firm wydawniczych zajmującej się publikowaniem książek, czasopism i komiksów dla młodych czytelników. Źródłem do badań były przykładowo dane statystyczne zebrane na podstawie dokumentów Biblioteki Narodowej. Uważnej analizie poddano też poszczególne numery egmontowskich czasopism. W artykule wykazano, że omawiana firma w dużej mierze specjalizuje się w produkcji czasopism dziecięcych, które klasyfikuje w dwa działy: czasopisma do i powyżej sześciu lat; sporo miejsca w jej ofercie zajmują też komiksy. Jednocześnie dowiedziono, że omawiane wydawnictwo jest liderem na polskim rynku w publikowaniu licencjonowanych magazynów przenoszących  młodych ludzi w świat m.in. Walta Disneya; dlatego interesująca wydała się także wartość poznawcza tych czasopism.


Słowa kluczowe


Czasopisma dla dzieci i młodzieży; Egmont Publishing

Bibliografia


Gołębiewski Ł., Hetman J., Disney i Brzechwa, „Magazyn Literacki” 1999, nr 2, s. 24-25.

Gołębiewski Ł., Waszczyk P., Największe wydawnictwa książkowe w 2011 roku, Warszawa 2012

Gołębiewski Ł., Waszczyk P., Rynek książki w Polsce 2014. Wydawnictwa. T LXXI, Warszawa 2014

Rogoż M., Strony internetowe polskich czasopism dla dzieci i młodzieży, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2010, z. 1/2, s. 381-400.

„Ruch Wydawniczy w Liczbach” R. 57, 58, 59.

Sokół Z., Czasopisma dla dzieci wydawnictwa Egmont Sp. z o. o. w Polsce (1900-2004), [w:] Media wobec wielorakich potrzeb dziecka, red. S. Jaszczuk, I. Polewczyk, Toruń 2006, s. 202-203.

Sokół Z., Oblicze współczesnych czasopism dziecięco-młodzieżowych [w:] Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji, red. K. Heska-Kwaśniewicz, I. Socha, Katowice 1996, s. 122-140;

Sokół Z.: Transformacja prasy dziecięco-młodzieżowej 1990-1991, „Poradnik Bibliotekarza” 1996, nr 7/8, s. 5-7.

Suwalska D., Kulfon kontra Kaczor Donald, „Magazyn Literacki” 1999, nr 2, s. 26-28.

Zając M., Promocja książki dziecięcej, Warszawa 2000.

Zając M., Raport o książce dla dzieci i młodzieży, Warszawa 2002


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.