Polska prasa szkolna – historia i współczesność (na marginesie książki Pauliny Olechowskiej Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka)

Wanda Matras-Mastalerz

Abstrakt


Artykuł recenzyjny monografii: P. Olechowska, Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, 294 s., il.

Słowa kluczowe


recenzja

Bibliografia


P. Olechowska, Szczecińskie media szkolne i akademickie w 2010 roku, [w]: Media lokalne w Szczecinie. Raport z badań mediów lokalnych w Szczecinie w 2010 roku, red. J. Kania, R. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 92-128

P. Olechowska, Pisma szkolne i akademickie regionu koszalińskiego jako źródło informacji o społeczności lokalnej, [w]: Media koszalińskie w umacnianiu tożsamości lokalnej, red. J. Kania, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014, s. 169-205.

I. Socha, Czasopisma młodzieży szkolnej w Polsce 1918-1930, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 821, Katowice 1989

I. Socha, Wartość źródłowa czasopism młodzieży szkolnej, [w]: Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Szkice i materiały, red. B. Bieńkowska, J. Skrzypek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1981, t. 5, s. 39-52.

H. Synowiec, Śląskie czasopisma szkolne (1922-1939), Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Katowice 1999.

T. Jałmużna, Łódzkie czasopisma szkolne w latach międzywojennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.

M. Adamczyk, J. Dzieniakowska, Prasa Kielecczyzny w latach 1811-1989. Bibliografia, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 1999, t. 1

J. Dzieniakowska, Pisma szkolne w Radomiu w latach 1918-1939, „Kieleckie Studia Bibliologiczne” 1993, nr 1, s. 109-143.

E. Obała, Gawędy Kaliskie 1936-1939: bibliografia zawartości, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2011.

W. Rogacin, Powstanie i charakterystyka pisma „Łącznik” w Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Mieczysława Brzezińskiego w Leśnej Podlaskiej, „Tekst” 1997, nr 4, s. 114-125.

I. Socha, Pierwsze czasopisma dla dzieci na Śląsku Pruskim, „Guliwer” 1996, nr 2, s. 4-7.

M. Szczuka, Czasopisma szkolne Łodzi międzywojennej (1918-1939), Miejska Biblioteka Publiczna, Łódź 1982.

Prasa dziecięca i młodzieżowa. Studia i materiały, red. M. Adamczyk, J. Jarowiecki, Instytut Kształcenia Nauczycieli. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Kielce 1982.

Z. Adamczyk, Dobra informacja – to informacja własna: gazetka szkolna czy gazetka w szkole, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, Katowice 2003.

Z. Sokół, Nowy gatunek prasowy – gazetki szkolne, [w]: Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. Furman, K. Zmorzyński, Studium Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 1999, s. 141-175.

M. Wrześniewska-Pietrzak, Miało być odlotowo, czadowo, bojowo...: język i świat wartości czasopism szkolnych na tle pism młodzieżowych, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2012, s. 213.

T. Białecki, Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945-1975, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, Szczecin 1978.

I. Strzelecka, Prasa szkolna uczniów województwa zachodniopomorskiego, „Przegląd Zachodniopomorski” 2010, z. 2, s. 89-105.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.