Łódzkie gazety w okresie stalinowskim (o monografii Grzegorza Mnicha Łódzka prasa codzienna w latach 1948-1956)

Andrzej Dróżdż

Abstrakt


Artykluł recenzyjny: G. Mnich, Łódzka prasa codzienna w latach 1948-1956. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014, ss. 274

Słowa kluczowe


recenzja

Bibliografia


Rocznik statystyczny miasta Łodzi 1946-1965, Łódź 1965, Tabl. 11, s. 15.

K. Lesiakowski, Strajki robotnicze w Łodzi 1945–1976. Łódź 2008, s. 155.

H. Świda-Ziemba, Człowiek wewnętrznie zniewolony : problemy psychosocjologiczne minionej formacji , Warszawa 1997, s. 200


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.