Nieznane czy zapomniane konspiracyjne tomiki poetyckie 1939-1945 (monografia Krzysztofa Woźniakowskiego Marginalia i obrzeża)

Sabina Kwiecień

Abstrakt


Artykuł recenzyjny monografii: K. Woźniakowski, Marginalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939-1945, Opole 2013, s. 224.

Słowa kluczowe


recenzja

Bibliografia


K. Woźniakowski: Polska literatura Wileńszczyzny 1944-1984. Wrocław 1985

K. Woźniakowski: Między ubezwłasnowolnieniem a opozycją. Związek Literatów Polskich w latach 1949-1959. Kraków 1990

K. Woźniakowski: W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa (1939-1959). Kraków 1997

K. Woźniakowski: Prasa-kultura-wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939-1945. Kraków 1999

K. Woźniakowski: Polskojęzyczna prasa gadzinowa w tzw. Starej Rzeszy (1939-1945). Kraków 2001

K. Woźniakowski: Prasa-kultura-wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939-1945. Seria druga. Kraków 2005

K. Woźniakowski, B. Góra: Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa. Kraków 2008

K. Woźniakowski: Polskojęzyczna prasa gadzinowa czasów okupacji hitlerowskiej 1939-1945 : studia i szkice zebrane. Opole 2014

J. Myśliński, Prasoznawstwo w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, „Konspekt” 2004 nr 19


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.