O istocie książki słów kilka

Agnieszka Łuszpak

Abstrakt


[A few words about the essence of a book].

In what way does a book exist? What is its ontic status? Does the function constitute its essence, as some people believe? In that case, is the forgotten and unread book still a book? Maybe it lives a life that resembles its author’s life, as the supporters of anthropomorphisation of books claim? To what extend the text of a book is self-sufficient as far as the meaning is concerned and how far is it determined by the reader? Has the changes in the form affected the changes of the essence of a book? And on what grounds is the still prevalent opinion about the books’ value based? The article is devoted to the abovementioned issues and addresses the question of the essence of a book


Słowa kluczowe


książka; teoria

Bibliografia


Bystroń J. S. , Człowiek i książka, Warszawa 2003

Domański J., Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce, Kęty 2002

Gruchała J., Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książek, Kraków 2002

Łuszpak A., O potrzebie filozoficznej refleksji w nauce o książce – filozoficzne inspiracje Karola

Głombiowskiego, „EBIB” 2007, nr 10 (91), grudzień/styczeń. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/91/a.php?luszpak

Nowicki A., Człowiek w świecie dzieł, Warszawa 1974


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.