Konektywizm w kontekście kształcenia kompetencji informacyjnych

Hanna Batorowska

Abstrakt


[Connectivism in the context of developing information competence].

The article presents the problems connected with the meaning of information literacy
education for a man functioning in the environment that is dominated by information and
communications technologies. As information more and more often is seen as a tool for the
manipulation of human attitudes and behaviour, there is a need to undertake preventive actions
against various pathologies in this respect. It involves the necessity of developing information
awareness, education for information, betterment of information skills and formation of the
information culture of the people in the infosphere. The typology of educational tasks in the
field of broadly defined information competences treated as information culture has been
presented. The tasks were divided into three groups, in which the tasks resulting from the
realization and the student’s participation in the information process have been shown, then
those resulting from the youth’s functioning in different fields of information culture and
finally, tasks connected with the cultural aspect of information literacy. It has been shown
that developing information competences by means of traditional teaching methods is not
very effective. The most useful methods are those based on the theories of constructionism
and connectivism. The idea of connectivism transplanted to the school didactics is perfectly
realized in the development of information competences, whose essence is the ability to
connect with the specified nodes or information resources, finding knowledge, maintaining
and reinforcing connections, making decisions. However, a radical change in the education
system would be necessary, as well as the change of the relationship between teachers and
students.


Słowa kluczowe


kompetencje informacyjne; kształcenie

Bibliografia


Morbitzer J., Internet a kształcenie ku mądrości, [w:] Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym,

red. J. Morbitzer, Kraków 2000

Frankowicz M., Kędzierska B., Krakowska M., Kompetencje informacyjne katalizatorem zmian

w szkole, [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kształcenie zdalne. Uwarunkowania,

bariery, prognozy, red. J. Migdałek, B. Kędzierska, Kraków 2003

Batorowska H., Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Warszawa 2009

Babik W., Ekologia informacji – wyzwanie XXI wieku, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej

i Technicznej” 2002, nr 1

Small G., Vorgan G., iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości,

Poznań 2011


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.