Selekcje książek w powojennym Krakowie w latach 1945–1956

Andrzej Dróżdż

Abstrakt


[Book selections in the post-war Cracow in the years 1945–1956].

After World War II Poland became a Soviet puppet state. It enforced serious system changes,
including changes in the politics of publishing and education. On October 1, 1951 the Ministry
of Culture and Arts published The List of Books Subjected to Withdrawal (Wykaz książek
podlegających wycofaniu) and the librarians were appointed by the party authorities as
responsible for clearing bookshops and libraries of ideologically harmful books. The article
presents the course of the abovementioned action on the basis of Cracow libraries with
particular focus on the Municipal Public Library run by Józef Korpała. The party authorities
carried out their policy on libraries and librarians ruthlessly and consequently which was
shown by the political pressure exerted on director J. Korpała to subordinate to callous rules
of censorship


Słowa kluczowe


księgozbiory biblioteczne; Kraków; historia

Bibliografia


Korpała J., Analiza działalności MBP w Krakowie, „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny”, wyd. Prezydium MRN w Krakowie, nr 11/53, s. 7–11

Żmigrodzki Z., Posłowie, [w:] Cenzura PRL. Wykaz książek podlegających wycofaniu 1 X 1951 r., Wrocław 2002

Korczyńska-Derkacz M., Książki szkodliwe politycznie, czyli akcja „oczyszczania” księgozbiorów bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych w latach w latach 1947–1956, [w:] Niewygodne dla władzy. Organizowanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i w XX wieku. Zbiór studiów pod redakcją D. Degen i J. Gzelli, Toruń 2010


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.