Małopolskie i lwowskie znaki własnościowe w kolekcji starych druków Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Agnieszka Rogalińska

Abstrakt


[Bookplates from Małopolska and Lviv in the old prints collection of the Main Library of the Wrocław University of Economics]

The article discusses the issue of provenance research on the basis of bookplates from Małopolska and Lviv, found in books from the old prints collection of the Main Library of the Wrocław University of Economics. The article presents the process of creating the collection, and the history of provenance research, and describes particular bookplates of Małopolska and Lviv libraries. Emphasis is also put on the significance of digital libraries as means of allowing access to old prints to the wide audience, and as tools of presenting bookplates to librarians for research purposes.

Słowa kluczowe


znaki własnościowe; ekslibrisy; historia

Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.