Pan Wołodyjowski Henryka Sienkiewicza w adaptacjach muzycznych

Halina Kosętka

Abstrakt


[Henryk Sienkiewicz’s Pan Wołodyjowski (Fire in the Steppe) in musical adaptations]

The paper discusses Henryk Skirmuntt’s adaptation of Henryk Sienkiewicz’s Pan Wołodyjowski (Fire in the Steppe) for a musical drama. The author introduces the composer of the opera, libretto’s plot and its contents contained in three acts. Further, she analyzes Pan Wołodyjowski as a musical drama. She also quotes interesting opinions of musical critics concerning the opera Pan Wołodyjowski, Henryk Skirmuntt and the opera staging and reception as presented in specialized press.

Słowa kluczowe


Sienkiewicz Henryk; twórczość

Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.