Mickiewiczowskie archiwalia w Wilnie

Witold Więsław

Abstrakt


[Vilnius archival materials concerning Adam Mickiewicz]

This article presents the archival materials concerning Adam Mickiewicz that have been stored until today in libraries and archives of Vilnius. They relate to the period of Mickiewicz’s studies in Seminarium dla Kandydatów do Stanu Nauczycielskiego (Teacher Trainees Seminar), at first in the Department of Sciences, and from the second year of studies in the Department of Literature and Liberal Arts of the Imperial University of Vilnius. Some of these documents were found in the legacy of Michał Pełka-Poliński, a professor of mathematics and a loyal imperial civil servant, who was the liquidator of the University in 1832. Pełka-Poliński’s legacy was described by Wiesław Mincer in 1960s. His postulate was to work on Poliński’s memoirs in the first place (cf. Spuścizna rękopiśmiennicza Michała Pełki-Polińskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Nauki Humanistyczno-Społeczne, vol. 13 (1965), pp. 43–52). His suggestion was eventually realized in a work by the author of this paper, Matematyka wileńska za czasów Adama Mickiewicza. (Mathematics in Vilnius in the times of Adam Mickiewicz) Personalia, “Wiadomości Matematyczne” vol. 39 (2003). In Poliński’s files the author encountered a previously unknown document concerning Adam Mickiewicz (a certificate of being awarded by the rector, Szymon Malewski), as well as other unknown documents concerning Jędrzej Śniadecki. In another collection of archival materials, certain documents were discovered that are related to Mickiewicz’s work at school in Kaunas and to his health leave.

Słowa kluczowe


Mickiewicz Adam; dokumentacja

Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.