Henryk Sienkiewicz – Polak, Europejczyk...? Refleksje o „europejskości” autora Quo vadis?

Barbara Jarska

Abstrakt


Recenzja książki: Sienkiewicz wobec Europy, pod red. L. Ludorowskiego, H. Ludorowskiej, Z. Mokranowskiej, E. Kosowskiej, Studia Sienkiewiczowskie, t. IV, Lublin 2004

Słowa kluczowe


Sienkiewicz Henryk; wydawnictwa; recenzje

Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.