Działalność czytelni dla uczniów w szkołach średnich autonomicznej Galicji

Autor

  • Edmund Juśko Uniwersytet Rzeszowski
  • Andrzej Niedojadło Tarnowska Szkoła Wyższa

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.9

Słowa kluczowe:

National School Council, Galicia, secondary schools, reading rooms

Abstrakt

The authors of this article studied the important role in the didactic process and educating students in secondary schools in early 20th century Galicia. The schools housed student reading rooms, and their organization was supported by the National School Council, which knew in them an important means in the process of upbringing and self-education of students. They were created in the first place in small towns, e.g. Jasło or Sanok, because unlike large urban centres, they were one place where students could encounter a substitute of cultural life. Their number grew fairly quickly and at the outbreak of the Great War, and they constituted more than half of Galicia’s secondary schools. The schools attracted mainly older students and operated in the winter, spring, and summer periods. They enjoyed considerable interest from these students, though in some schools the attendance was not high. Their main task was to amass collections of books and magazines, but there were also scientific and artistic circles in the reading rooms. Therefore, they were a place where students had the opportunity to deepen their scientific knowledge, broaden their knowledge and skills, gain access to new information, and develop their cultural interests.

Bibliografia

II Sprawozdanie dyrekcji c. k. gimnazjum w Dębicy za rok szkolny 1908/09, Tarnów 1909.

III Sprawozdanie dyrekcji c. k. gimnazjum w Dębicy za rok szkolny 1909/10, Tarnów 1910.

V sprawozdanie dyrekcji c. k. II gimnazjum w Rzeszowie za rok szkolny 1909, Rzeszów 1909.

IX sprawozdanie c. k. dyrekcji wyższej szkoły realnej w Tarnowie za rok szkolny 1911/12, Tarnów 1912.

XXIX sprawozdanie dyrektora c. k. gimnazjum w Sanoku za rok szkolny 1909/10, Sanok 1910.

Bostel F., Czytelnie i kółka naukowe młodzieży – ich urządzenie i zadania, [w:] Sprawozdanie z trzeciej konferencji dyrektorów szkół średnich galicyjskich odbytej we Lwowie w dniach 23 i 24 marca 1908, Lwów 1909, s. 22–34.

Falkowska H., Z dziejów polskich bibliotek szkolnych, Warszawa 1966.

Missona K., Kilka uwag o „części urzędowej” sprawozdań galicyjskich szkół średnich za rok 1905/6, „Muzeum” 1906, t. 2, z. 5, s. 423.

Prościak B., Galicyjskie wzorce polonistycznych zajęć pozalekcyjnych, „Dydaktyka Literatury” 2001, t. 21, s. 111–129.

Słotwiński J., Czytelnie i kółka naukowe młodzieży – ich urządzenie i zadania, [w:] Sprawozdanie z trzeciej konferencji dyrektorów szkół średnich galicyjskich odbytej we Lwowie w dniach 23 i 24 marca 1908, Lwów 1909, s. 34–42.

Sprawozdanie c. k. Rady szkolnej krajowej o stanie szkół średnich galicyjskich w roku szkolnym 1906/1907, Lwów 1907.

Sprawozdanie c. k. Rady szkolnej krajowej o stanie szkół średnich galicyjskich w roku szkolnym 1908/1909, Lwów 1910.

Sprawozdanie c. k. Rady szkolnej krajowej o stanie szkół średnich galicyjskich w roku szkolnym 1911/1912, Lwów 1913.

Sprawozdanie dwudzieste czwarte dyrekcji c. k. gimnazjum III w Krakowie za rok szkolny 1907, Kraków 1907.

Sprawozdanie dyrekcji c. k I wyższego gimnazjum w Rzeszowie za rok szkolny 1908, Rzeszów 1908.

Sprawozdanie dyrekcji c. k. gimnazjum Arcyksiężniczki Elżbiety w Samborze za rok szkolny 1910, Sambor 1910.

Sprawozdanie dyrekcji c. k. gimnazjum II w Tarnowie za rok szkolny 1907/8, Tarnów 1908.

Sprawozdanie dyrekcji c. k. gimnazjum w Bochni za rok szkolny 1906, Kraków 1906.

Sprawozdanie Dyrekcji c. k. Gimnazjum w Brzozowie za rok szkolny 1916/17, Miejsce Piastowe 1917.

Sprawozdanie dyrekcji c. k. gimnazjum w Dębicy za rok szkolny 1907/08, Tarnów 1908.

Sprawozdanie dyrekcji c. k. gimnazjum w Mielcu za rok szkolny 1912, Tarnów 1912.

Sprawozdanie dyrekcji c. k. gimnazjum w Mielcu za rok szkolny 1913/14, Tarnów 1914.

Sprawozdanie dyrekcji c. k. gimnazjum w Stryju za rok szkolny 1908, Stryj 1908.

Sprawozdanie dyrekcji c. k. gimnazjum w Wadowicach za rok szkolny 1908, Wadowice 1908.

Sprawozdanie dyrekcji c. k. gimnazjum w Wadowicach za rok szkolny 1909, Wadowice 1909.

Sprawozdanie dyrekcji c. k. gimnazjum w Wadowicach za rok szkolny 1910, Wadowice 1910.

Sprawozdanie dyrekcji c. k. gimnazjum w Wadowicach za rok szkolny 1912/13, Wadowice 1913.

Sprawozdanie dyrekcji c. k. gimnazjum w Wadowicach za rok szkolny 1913/14, Wadowice 1914.

Sprawozdanie dyrekcji c. k. gimnazjum z wykładowym językiem polskim w Przemyślu za rok szkolny 1907, Przemyśl 1907.

Sprawozdanie dyrekcji c. k. V gimnazjum we Lwowie za rok szkolny 1907, Lwów 1907.

Sprawozdanie dyrekcji c. k. V gimnazjum we Lwowie za rok szkolny 1909, Lwów 1909.

Sprawozdanie dyrekcji c. k. VIII gimnazjum we Lwowie za rok szkolny 1911, Lwów 1911.

Sprawozdanie jubileuszowe z działalności państwowego gimnazjum w Sanoku w latach 1888–1938, Lwów 1938.

Wałek B., Czytelnie uczniowskie i kółka naukowe w procesie kształcenia i wychowania uczniów w galicyjskich szkołach średnich (w świetle sprawozdań szkolnych z lat 1904–1917), „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2016, nr 4 (23), s. 65–90.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Juśko, E., & Niedojadło, A. (2021). Działalność czytelni dla uczniów w szkołach średnich autonomicznej Galicji. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 156–166. https://doi.org/10.24917/20811861.19.9

Numer

Dział

Artykuły / Articles