„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”. Charakterystyka podserii „Studia Historicolitteraria” i „Studia Linguistica”

Autor

  • Małgorzata Chrobak Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Ewa Horyń Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.24

Słowa kluczowe:

scientific journal, serial publication, publishing series, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica

Abstrakt

This paper is dedicated to a scientific reflection on two publishing subseries of Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis – Studia Historicolitteraria and Studia Linguistica. This paper is written to mark the 75th anniversary of the Pedagogical University of Cracow, as well as two anniversaries connected with the journals – the diamond jubilee (60 years since the establishment of the periodical devoted to literary studies) and the golden jubilee (50 years since the first linguistic volume was published). These subseries are a continuation of the publishing series that started in the Institute of Polish Philology at the Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej in Cracow. The tradition of both journals dates back to the Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. At that time, they were known as Prace Historycznoliterackie and Prace Językoznawcze. Currently both journals are published under the titles, Studia Historicolitteraria and Studia Linguistica. The author of this paper briefly presents the history of both journals, their typographic evolution, as well as changes in their structure and content. It also discusses the title modifications for both subseries over the last few years.

Bibliografia

Bursztyńska H., Od redakcji, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” II 2002, s. 3.

Danek W., Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. 25 lat działalności, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny” 1973, z. 46, s. 9–16.

Dz[iki] S., Czasopismo naukowe, [hasło w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s. 47–50.

Jodłowski S., Katedra Języka Polskiego, ,,Rocznik Naukowo-Dydaktyczny” 1965, z. 18, s. 157–161.

Kolasa W. M., Krakowskie czasopiśmiennictwo naukowe 1945–2000 – rozwój i stan współczesny, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2004, t. 7, z. 1 (13), s. 113–144.

Korczyńska-Derkacz M., Problematyka badań nad czasopiśmiennictwem naukowym, „Roczniki Biblioteczne” 1987, R. 31, z. 2, s. 281–303.

Nowakowski J., In memoriam, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historycznoliterackie” VII 1978, s. 7–8.

Tabaka Z., Organizacja i podstawy materialne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1946–1961), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny” 1965, z. 18, s. 9–32.

Wałek A., Open Access – nowy model dostępu do wyników badań naukowych, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2010, nr 1 (95), s. 41–56.

Wrona G., Polskie czasopisma naukowe w latach 1918–1939, Kraków 2005.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Akademia Pedagogiczna. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996–2016, red. K. Dormus, R. Ślęczka, J. Wojniak, Kraków 2016.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w latach 1946–1981, red. Z. Ruta, Kraków 1981.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie w 40 roku działalności, oprac. F. Kiryk, Kraków 1986.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Chrobak, M., & Horyń, E. (2021). „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”. Charakterystyka podserii „Studia Historicolitteraria” i „Studia Linguistica”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 403–417. https://doi.org/10.24917/20811861.19.24

Numer

Dział

Artykuły / Articles