Czy bibliotekarze mogą budować sieci społecznego zaangażowania? Wyniki badania postaw personelu bibliotecznego

Autor

  • Maja Wojciechowska Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.44

Słowa kluczowe:

social capital, library staff, social networks, social activity, social involvement, libraries

Abstrakt

Research on social capital carried out in recent years shows that its development and strengthening of social networks can also be influenced by various types of cultural and scientific institutions working for the benefit of local communities. Although libraries were originally established for a very different purpose, it is noteworthy that they are among the few institutions that enjoy a high level of trust from the public. As such, they can contribute to building local social networks and social capital. In order for these processes to take place, it is necessary to have both the premises and equipment available in the local centres, as well as appropriate personnel with specific attitudes, knowledge, experience, and preparation for these types of activities. To illustrate conditions in library institutions, this paper presents the results of a survey of library staff attitudes, conducted among library staff from twenty countries around the world. The research confirmed the presence of pro-social attitudes in this group.

Bibliografia

Centrum Badania Opinii Społecznej, O nieufności i zaufaniu. Komunikat z badań, nr 35/2018, [on-line:] https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_035_18.PDF – 10.05.2020.

Działek J., Murzyn-Kupisz M., Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim, „Zarządzanie Biblioteką” 2014, t. 1, nr 6, s. 9–32.

Griffis M. R., Johnson C. A., Social Capital and Inclusion in Rural Public Libraries: A Qualitative Approach, „Journal of Librarianship and Information Science” 2014, vol. 46, no. 2, s. 96–109.

Growiec K., Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Warszawa 2011.

Kanafa-Chmielewska D., Zaangażowanie społeczne z perspektywy psychologicznej, „Psychologia Społeczna” 2016, t. 11, nr 3, s. 310–320.

Kapitał społeczny: interpretacje, impresje, operacjonalizacja, red. M. Klimowicz, W. Bokajło, Warszawa 2010.

Ogólnopolskie Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej, Jak budować sieci współpracy?, 2020, [on-line:] http://www.osl.org.pl/jak-budowac-siec-wspolpracy/ – 15.09.2020.

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Projekt. Część II, red. M. Boni, Warszawa 2011, [on-line:]http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/dsrk_2_tom_17_listopada_2011__0.pdf – 10.06.2020.

Putnam R. D., Leonardi R., Nanetti R. Y., Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton 1993.

Putnam, R. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York 2000.

Rozwój społeczności, budowanie zdolności i rozwój gospodarczy. Definicje według CDF i zagadnienia powiązane, [on-line:] http://www.owes.info.pl/biblioteka/rozwoj_spolecznosci_sue_webb.pdf – 18.09.2020.

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, red. M. Smoleń, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Załącznik do uchwały nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 378, Warszawa 2013.

Wojciechowska M., Kształtowanie kapitału społecznego. Ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej, Warszawa 2019.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Wojciechowska, M. (2021). Czy bibliotekarze mogą budować sieci społecznego zaangażowania? Wyniki badania postaw personelu bibliotecznego. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 728–750. https://doi.org/10.24917/20811861.19.44

Numer

Dział

Artykuły / Articles