Czytanie, oglądanie w czasach pandemii (na przykładzie sondażu wśród studentów). Rekonesans badawczy

Autor

  • Anna Dymmel Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.45

Słowa kluczowe:

reading, readership

Abstrakt

The article demonstrates the results of the research which was carried out during the first year of the COVID 19 pandemic. The research included the reading practices among students, and the extent to which they used audio-visual media. The pandemic and its limitations resulted in rapid changes in all spheres of social life, economy, culture, and education. They also affected the everyday life of young people (including students). The article demonstrates the results of survey research conducted among the students of information architecture at the University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin in March 2021. The research included the analysis of students’ behaviour in their free time and some selected indicators of the reading practices, with particular attention to the intensity of reading and the reading choices. The intensity and preferences of the use of audio-visual media was included. The potential differences between the time before pandemic and the period of isolation were also taken into account. I also discussed the specificity of book market in Poland, and I considered the context of the general changes in book market in Europe and other continents which were affected by the pandemic.

Bibliografia

A New Way to Watch TV Together, [on-line] https://www.netflixparty.com/ – 30.03.2021.

Babbie E. R., Podstawy badań społecznych, przeł. W. Betkiewicz i in., Warszawa 2009.

Chamera-Nowak A., Kisilowska M., Skutki pandemii dla społecznej funkcji książki w Europie. Wstęp do badań, „Przegląd Biblioteczny” 2020, R. 88, z 2, s. 209–222.

Chymkowski R., Zasacka Z., Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku, Warszawa 2021.

Cieślik E., Koronawirus a światowy rynek książki. Koniec epoki, jaką znamy?, [on-line:] https://lubimyczytac.pl/aktualnosci/13719/koronawirus-a-swiatowy-rynek-ksiazki-koniec-epoki-jaka-znamy – 30.03.2021.

Co czytamy „w czasach zarazy”? Empik podał dane, Onet, [on-line:] https://www.onet.pl/kultura/onetkultura/koronawirus-co-czytamy-w-czasach-zarazy-empik-podal-dane/4zb62bb,681c1dfa – 30.03.2021.

Dymecka J., Psychospołeczne skutki pandemii COVID-19, „Neuropsychiatria i Neuropsychologia” 2021, t. 16, nr 1–2, s.1–10.

Dymmel A., Czytelnicy XXI wieku. Lektury studentów w epoce sieci (w świetle sondażu), [w:] O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej, red. T. Wilkoń, Katowice 2017, s. 412–424.

Dymmel A., Kultura czytelnicza, teoria i praktyka, [w:] A. Dymmel, S. D. Kotuła, A. Znajomski, Kultura czytelnicza i informacyjna – teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia, Lublin 2015.

Filiciak M., TV czy nie-TV? Telewizja doby post-soap opera i sieci peerto-peer, [w:] Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. M. Filiciak, B. Giza, Warszawa 2011.

Grygo B., IBUK Libra – nowa jakość czytania online, „Biuletyn EBIB” 2021, nr 197, [on-line:] http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/729 – 10.05.2021.

Jak przetrwać kolejny lockdown? Badania pokazują, że lepiej radzimy sobie z pandemią, gdy… czytamy, [on-line:] https://wirtualnywydawca.pl/2021/03/jak-przetrwac-kolejny-lockdown-badania-pokazuja-ze-lepiej-radzimy-sobie-z-pandemia-gdy-czytamy/ – 30.03.2021.

Koryś I., Chymkowski R., Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku. Wstępne wyniki, Warszawa 2019.

Kostecki J., Czytelnictwo jako przedmiot refleksji naukowej, [w:] Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, red. A. Żbikowska-Migoń, przy współudz. A. Łuszpak, Wrocław 2011, s. 11–23.

Kotulska J., Outdoor science, czyli o zaniku granicy pomiędzy homo ludens i homo scientia, [w:] „Cudne manowce?” Kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie, red. W. Muszyński, Toruń 2008.

Krawczyk-Łaskarzewska A., Alchemia słów, obrazów, rodzajów, [w:] Seriale w kontekście kulturowym. Gatunki – motywy – mutacje, red. D. Bruszewska-Przytuła, A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2016, s.VII–IX.

Lisowska-Magdziarz M., Od redaktora. Seriale, nowa jakość czy stare w nowej odsłonie? „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, t. 59, nr 1 (225), s. 1–15.

Mendruń R., Klienci indywidualni kupili mniej więcej 100 mln egzemplarzy książek, wydając 2,1 mld zł, „Biblioteka Analiz” 2021, nr 5 (542), [on-line:] https://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/klienci-indywidualni-kupili-100-mln-egz-ksiazek/ – 30.03.2021.

Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przeł. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Warszawa 2002.

Netflix i HBO GO z największymi wzrostami, Player przyciąga najmocniej (serwisy i aplikacje VoD w marcu), [on-line:] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/netflix-i-hbo-go-z-najwiekszymi-wzrostami-player-przyciaga-najmocniej-serwisy-i-aplikacje-vod-w-marcu – 30.03.2021.

Netflix Party: wirtualne kino dla osób poddanych kwarantannie, https://technogadzet.pl/netflix-party-wirtualne-kino-kwarantanna/ – 30.03.2021.

Netflix znów liderem. Player mocno w dół, TVP VOD i Ipla ze wzrostami (TOP10), [on-line:] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/netflix-znow-liderem-player-mocno-w-dol-tvp-vod-i-ipla-ze-wzrostami-top10_1 – 9.04.2021.

Obschonka M., Gewirtz A. H., Zhu L., Psychological Implications of the COVID-19 Pandemic around the World: Introduction to the Special Issue, „International Journal of Psychology” 2021, vol. 56, no. 4, s. 493–497.

Oficjalna strona internetowa American Booksellers Association, [on-line:] https://www.bookweb.org/coronavirus-resources-booksellers – 30.03.2021.

Oficjalna strona internetowa Publisher Association, [on-line:] https://www.publishers.org.uk/coronavirus/ – 30.03.2021.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

Pisarek J., Francuz P., Poznawcze i emocjonalne zaangażowanie widza w film fabularny w zależności od typu bohatera, [w:] Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej, red. P. Francuz, Lublin 2007, s. 165–188.

Poczucie zagrożenia epidemicznego w drugiej połowie czerwca, CBOSNews, Newsletter 2020 ,nr 22, [on-line:] https://cbos.pl/PL/publikacje/news/2020/22/newsletter.php – 23.10.2021.

Raport „Rynek książki w czasach zarazy”, „Biblioteka Analiz” 2021, nr 9 (546), [on-line:] https://rynek-ksiazki.pl/czasopisma/raport-rynek-ksiazki-w-czasach-zarazy/ – 14.05.2021.

Rogińska-Usowicz J., Czytelnictwo studentów w świetle badań empirycznych, „Biblioteka” 2012, nr 16 (25), s. 215–255.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020 poz. 491.

Rusinek M., W czasie pandemii Polacy chętniej sięgają po książki. Więcej i częściej czytają dzieci niż dorośli, [on-line:] https://biznes.newseria.pl/news/w-czasie-pandemii-polacy,p23555663 – 30.03.2021.

Salmerón L. i in., READ-COGvid: A Database From Reading and Media Habits During COVID-19 Confinement in Spain and Italy, „Frontiers in Psychology” 2020, vol. 11.

Siuda P., Ankieta internetowa: zalety i wady – rekapitulacja, [w:] Metody badań online, red. P. Siuda, Gdańsk 2016, s. 28–81.

Socha I., Zachowania lekturowe Polaków – problemy i kategorie opisu czytelnictwa, [w:] Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii. Studia i szkice, red. E. Gondek, Katowice 2015, s. 11–30.

Social Media w Polsce 2021 – nowy raport, [on-line:] https://empemedia.pl/social-media-w-polsce-2021-nowy-raport/ – 20.05.2021.

Tarkowska E., Czas społeczny a czas wolny: koncepcje i współczesne przemiany, [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2001.

Tomczuk J., Seriale w pandemii. Branża kulturalna jest w zastoju, a serialowa rozpędzona jak lokomotywa, „Newsweek” 13 III 2021, [on-line:] https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/seriale-w-pandemii-katarzyna-czajka-kominiarczuk-jakub-babij-oraz-malgorzata/g17lsqd – 23.10.2021.

W czasach zarazy czytamy więcej, przed świętami długi księgarń zaczęły maleć, [on-line:] https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2020/W-czasach-zarazy-czytamy-wiecej--przed-swietami-dlugi-ksiegarn-zaczely-malec – 10.05.2021.

Wojciechowski J., Odbiorca uwłasnowolniony, [w:] Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina, red. J. Ladorucki, M. Rzadkowolska, Łódź 2009, 201–213.

Wrzesień W., Współczesne oblicza anomii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, t. 79, z. 4, s. 285–304.

Wzrost liczby abonentów o 66 proc, [on-line:] https://rynek-ksiazki.pl/aktual…/wzrost-abonentow-o-66-proc/ – 30.03.2021.

Zaniewska K., Kultura czasu wolnego młodzieży akademickiej średniego miasta, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW” 2012, nr 3, s. 123–144.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Dymmel, A. (2021). Czytanie, oglądanie w czasach pandemii (na przykładzie sondażu wśród studentów). Rekonesans badawczy. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 751–772. https://doi.org/10.24917/20811861.19.45

Numer

Dział

Artykuły / Articles