Wydawnictwa ciągłe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1954–1999

Monika Rausz, Anna Sobol

Abstrakt


[The serial editions of the Pedagogical University in Cracow (1954–1999)]

The publishing activity emerged from University’s statutory tasks whereas amount and publishing level stayed in close dependence on the original institution’s development. In the present study the serial publishing of the scientific type were discussed showing in the tables and graphs the development dynamism of the particular series and thematic sub-series. The time censorship was marked by the beginning of the publishing activity in the 1954 and gain-ing the status of the University in 1999 that finished the old series and began the new series of the changed titles.

Słowa kluczowe


wydawnictwa ciągłe; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie; Akademia Pedagogiczna w Krakowie; historia

Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.