(1)
Frączek, R.; Gwioździk, J. Tytus Laskiewicz W służbie książki. Z dziejów Bibliotek Politechniki Lwowskiej I Politechniki Śląskiej W Gliwicach. AUPC SBSP 2023, 20, 141-165.