(1)
Jaskowska, B.; Król, M. B. Problematyka zarządzania Bibliotekami W świetle Analizy zawartości Wybranych Czasopism Naukowych Z Lat 2015–2020. AUPC SBSP 2021, 19, 709-727.