Pogonowicz, J. (2023). La vida es sueno. Trzy adaptacje i trzy tłumaczenia tekstu Calderona. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 399–412. https://doi.org/10.24917/20811861.20.24