Białokur, M., & Biedka, K. (2021). Potrzebujemy Cię, Wujku Samie: obrazy wejścia USA do I wojny światowej w polskich podręcznikach szkolnych do historii w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 234–253. https://doi.org/10.24917/20811861.19.14