Cyrklaff-Gorczyca, Magdalena, i Paweł Marzec. 2023. „Projektowanie «Portalu Informacyjnego UMK» - Analiza Makiet Serwisu W Oparciu O Elementy User Experience I Architektury Informacji”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20 (marzec):736-57. https://doi.org/10.24917/20811861.20.45.