Kwiecień, S. i Langer, B. (2023) „Prasa, książka, biblioteka: analiza dorobku publikacyjnego Ewy Wójcik za lata 1990–2020”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, s. 11–24. doi: 10.24917/20811861.20.2.