Białokur, M. i Biedka, K. (2021) „Potrzebujemy Cię, Wujku Samie: obrazy wejścia USA do I wojny światowej w polskich podręcznikach szkolnych do historii w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, s. 234–253. doi: 10.24917/20811861.19.14.