Budrewicz, A. (2021) „O współczesnej powieści angielskiej na łamach «Przeglądu Polskiego» (1866–1914)”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, s. 269–283. doi: 10.24917/20811861.19.16.