[1]
M. Dombrovska i L. Valjentova, „Zachowania informacyjne czeskich i słowackich studentów w czasie pandemii COVID-19 z naciskiem na Hoaxes i Misinformation”, AUPC SBSP, t. 20, s. 373–378, mar. 2023.