Cyrklaff-Gorczyca, M., i P. Marzec. „Projektowanie «Portalu Informacyjnego UMK» - Analiza Makiet Serwisu W Oparciu O Elementy User Experience I Architektury Informacji”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 736-57, doi:10.24917/20811861.20.45.