Budrewicz, A. „O współczesnej powieści Angielskiej Na łamach «Przeglądu Polskiego» (1866–1914)”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 19, grudzień 2021, s. 269-83, doi:10.24917/20811861.19.16.