Jaskowska, B., i M. B. Król. „Problematyka zarządzania Bibliotekami W świetle Analizy zawartości Wybranych Czasopism Naukowych Z Lat 2015–2020”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 19, grudzień 2021, s. 709-27, doi:10.24917/20811861.19.43.