Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Maszynopis – wydruk komputerowy, jednostronny, bez skreśleń i poprawek. W tekście prosimy o zaznaczenie miejsca umieszczenia tabel, rycin, wykresów, fotografii, itp. Strony maszynopisu powinny mieć numerację ciągłą (prawy górny róg strony). Tekst w wersji elektronicznej oraz w wersji drukowanej (jeden egzemplarz) zapisany nie może się różnić od treści dostarczonego maszynopisu. W przypadku zamieszczania materiałów fotograficznych bądź innych powinny one zostać zapisane w osobnym pliku (płyta CD, DVD). W przypadku artykułów prosimy autorów o dołączenie streszczenia tekstu (około 15-18 wierszy).
Tekst podstawowy składany w programie Microsoft Word, z marginesami standardowymi, podstawowym krojem pisma Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów, odstępy między wierszami – 1,5 wiersza, bez dzielenia wyrazów, bez automatycznych wyróżnień i wyliczeń. Tekst zapisywać należy w formatach: doc., docx (Word 2007, Word 2010) lub RTF. Hierarchia tytułów powinna być zaznaczona stopniem pisma. Niedopuszczalne jest stosowanie wcięć akapitowych przy pomocy klawiszy spacji i tabulatora. Nie należy używać innych stylów akapitowych i stylów znakowych.
Przypisy wstawiane automatycznie przez funkcję „wstaw przypis” bez dodatkowej spacji.
Literatura. Układ alfabetyczny; pozycje wg wzoru: ─ nazwisko i inicjały imion autora, ─ tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą, ─ adres wydawniczy (miejsce i rok wydania). W przypadku artykułu należy podać: ─ nazwisko i inicjały imion autora, ─ tytuł wyróżniony kursywą, ─ tytuł czasopisma w cudzysłowie lub serii naukowej, ─ rok wydania, ─ numer tomu lub zeszytu, poprzedzony skrótem. Cytaty powinny być opatrzone informacją bibliograficzną w tekście głównym (w nawiasie autor, rok wydania, strona) lub w formie przypisu (autor, tytuł, miejsce i rok wydania, strona). Ryciny, schematy, rysunki itp. prosimy dostosować do formatu kolumny 13x19 cm. Opisy na wykresach powinny być proporcjonalne do wielkości rysunku.
Tabele, ryciny, schematy, rysunki, wykresy itp. należy dołączyć w osobnych plikach. Grafika wektorowa w formacie CDR, EPS, grafika rastrowa w formacie TIF, JPG.
Tabele – wielkość czcionki 10 punktów.
Fotografie powinny być wykonane nienagannie pod względem technicznym, czyste, wyraźne, kontrastowe. Na odwrocie należy je ponumerować ołówkiem. Skany oraz zdjęcia cyfrowe winny być w formacie TIFF lub JPG, zapisane w osobnym pliku na nośniku (płyta CD, DVD). Grafika wektorowa – preferowane programy: CorelDraw i format CDR oraz Adobe lllustrator – i formaty Ai, EPS lub PDF (z możliwością edycji). Grafika wektorowa powinna być zapisana w trybie CMYK bez użycia kolorów dodatkowych. Grafika bitmapowa – przy proporcji 1:1 rozdzielczość 300 ppi, tryb koloru s-RGB lub Adobe RGB (1998). Preferowane formaty: RAW, TIFF, PSD i JPEG o wysokiej jakości (jak najmniejszym stopniu kompresji). Czarno-białe rysunki w postaci bitowej powinny mieć rozdzielczość 600 ppi. Mapy bitowe należy dostarczać jako osobne grafiki (nie osadzane w plikach tekstowych). Grafika internetowa o niskiej rozdzielczości (zazwyczaj 72 lub 96 ppi) nie nadaje się do reprodukcji w poligrafii.

Autorzy tekstów przyjętych do druku winni w terminie 14 dni od daty informacji o przyjęciu tekstu przesłać na adres redakcji deklarację o oryginalności artykułu oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich. W przypadku prac wieloautorskich oświadczenie podpisuje każdy autor. 

Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków "ghostwriting", "guest authorship" będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

 

Prawa autorskie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Copyright for articles published in Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia is retained by the authors.

By submitting their works the authors agree that, upon the acceptance, the rights for the first publication (both in electronic and printed form) are granted to the Pedagogical University of Cracov and Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

The authors agree that the article can be downloaded from the journal's web site by anyone for noncommercial purposes.

 

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party..

 


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.