Vol 10 (2012)

Spis treści

Artykuły / Articles

O istocie książki słów kilka PDF
Agnieszka Łuszpak 5-19
Konektywizm w kontekście kształcenia kompetencji informacyjnych PDF
Hanna Batorowska 20-39
Działalność Rady Książki w Polsce (1945–1947) PDF
Małgorzata Korczyńska-Derkacz 40-58
Selekcje książek w powojennym Krakowie w latach 1945–1956 PDF
Andrzej Dróżdż 59-78
Kwestia dostępu do książek i gazet na podstawie wspomnień księży – więźniów politycznych w okresie stalinizmu w Polsce PDF
Natalia Niwa 79-93
Wydawcy książek w Łodzi w latach 1945–1956 PDF
Magdalena Rzadkowolska 94-106
Kształtowanie księgozbiorów bibliotek publicznych na Dolnym Śląsku w okresie powojennym (do roku 1975) PDF
Józef Szocki 107-123
Funkcje społeczne „wrogiej propagandy pisanej” w latach 1965–1975 na przykładach z archiwum krakowskiej bezpieki PDF
Maria Konieczna 124-138

Materiały / Materials

Powrót MELiSa. Ideologizacja bibliotek publicznych w świetle dokumentów archiwalnych z lat 1956–1958 PDF
Andrzej Dróżdż 139-150

Kronika / Chronicle

XXVII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliofilów w Polsce PDF
Aleksandra Cieślar 151-160
Publikacje pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 2007–2011 PDF
Sabina Kwiecień 161-204


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.