Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 10 (2012) Selekcje książek w powojennym Krakowie w latach 1945–1956 Abstrakt PDF
Andrzej Dróżdż
 
Vol 15 (2017) E-booki w OPAC – integracja metadanych Abstrakt PDF
Wojciech Kowalewski
 
Vol 7 (2009) Report from the 9th International Academic Conference Kraków – L’viv: books – periodicals – libraries in the 19 and 20th centuries, written by Ukrainian authors Abstrakt PDF
Vitalij Telvak
 
Vol 19 (2021) Piotr Skrzynecki: performer nieustającego święta Abstrakt PDF
Marek Pieniążek
 
Vol 19 (2021) Literatura na łamach „Przeglądu Polskiego” w latach 1866–1891 (100 pierwszych numerów pisma) Abstrakt PDF
Renata Stachura-Lupa
 
Vol 19 (2021) Introligatorstwo krakowskie pierwszej połowy XIX wieku w świetle dokumentów cechowych Abstrakt PDF
Elżbieta Pokorzyńska
 
Vol 18 (2020) Ruch wydawniczy w Krakowie w pierwszych latach niepodległości Abstrakt PDF
Anna Gruca
 
Vol 15 (2017) Kształcenie introligatorów przy Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie w latach 1908–1913 Abstrakt PDF
Magdalena Koziak-Podsiadło
 
Vol 14 (2016) Biblioteka nauczycielska w Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1850–1914) Abstrakt PDF
Ewa Piotrowska
 
Vol 4 (2006) Biblioteka Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie (1868 –195 0). Zarys dziejów Abstrakt PDF
Jadwiga Wielgut-Walczak
 
Vol 3 (2005) Prowincjonalni wydawcy i ich osiągnięcia w Galicji Wschodniej w latach 1861–1893 Abstrakt PDF
Agnieszka Hajduk
 
Vol 6 (2008) Recenzja książki: Kraków – Lwów: książki – czasopisma – biblioteki. Pod redakcją Haliny Kosętki. T. VIII, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, 634 s. Abstrakt PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 3 (2005) Wydawnictwa Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie (1922–1962) Abstrakt PDF
Teresa Wildhardt
 
Vol 4 (2006) VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”, Kraków 16–18 listopada 2005 r.  PDF
Tomasz Ratajczak
 
Vol 7 (2009) Czytelnie, czytelnictwo i recepcja tekstów literackich w uczniowskich krakowskich i lwowskich czasopismach o tytule „Znicz” Abstrakt PDF
Bronisław Kulka
 
Vol 4 (2006) VIII Міжнародна наукова конференція “Краків–Львів: книги, часописи, бібліотеки XIX та XX століття” Abstrakt PDF
Vitalij Telvak
 
Vol 8 (2010) Sprawozdanie z jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”, Lwów 20–22 października 2009 roku  PDF
Adam Ruta
 
Vol 4 (2006) Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”. Kraków 16–18 listopada 2005 r.  PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 8 (2010) Wydawnictwo Edukacyjne wobec zmian reformy systemu oświaty Abstrakt PDF
Justyna Buczyńska-Łaba
 
Vol 4 (2006) Rola książki w działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej (189 1–1918) Szkic do dziejów książki w Krakowie Abstrakt PDF
Mirisława Bednarzak-Libera
 
Vol 9 (2011) Krakowskie publikacje zakwestionowane przez cenzurę carską w latach 1865–1904 Abstrakt PDF
Aleksandra Wnęk
 
Vol 4 (2006) Analiza jakości i użyteczności informacji wybranych zasobów WWW małopolskich bibliotek Abstrakt PDF
Paweł Gajdek
 
Vol 9 (2011) „Mieszkają w prawdziwym raju” (możliwości badania jakości życia w Krakowie i we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej) Abstrakt PDF
Jan Marian Małecki
 
Vol 4 (2006) Krakowska prasa reklamowa i reklama na łamach krakowskiej prasy w latach 1989–1998 Abstrakt PDF
Władysław Marek Kolasa
 
Vol 4 (2006) Krakowska prasa katolicka u schyłku XX wieku Abstrakt PDF
Władysław Marek Kolasa
 
1 - 25 z 31 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.